Autor: Miroslav Bros, 16.04.2019
Hodnoty životného minima od 1.7.2019
  3-nás. 3,5-nás. 4-nás.
Jednočlenná - plnoletá FO 210,20 630,60 735,70 840,80
Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 306,16 918,48 1 071,56 1 224,64
Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 356,84 1 070,52 1 248,94 1 427,36
Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 397,42 1 192,26 1 390,97 1 589,68
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 452,80 1 358,40 1 584,80 1 811,20
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + ďalš.pl.os. 503,48 1 510,44 1 762,18 2 013,92
Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 498,08 1 494,24 1 743,28 1 992,32
Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 548,76 1 646,28 1 920,66 2 195,04
Štvorčlenná - plnoletá FO + 2 ďalšie plnoleté FO + 1 dieťa 599,44 1 798,32 2 098,04 2 397,76
Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 594,04 1 782,12 2 079,14 2 376,16
Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 644,72 1 934,16 2 256,52 2 578,88
Šesťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 4 deti 740,68 2 222,04 2 592,38 2 962,72
 
Hodnoty životného minima od 1.7.2019
210,20 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
146,64 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
  95,96 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa