Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec

Autor: Slavomir Kalma, 09.07.2018
 
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
Z R U Š E N I E
 
výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
 
Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
vyhlásené dňa 3.12.2018 s termínom uzávierky 31.12.2018.
 
 
 
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta