MsZ - Uznesenia - rok 2018

Autor: Miroslav Bros, 25.01.2018

Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018