Autor: Slavomir Kalma, 04.01.2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH
 
Oznamujeme Vám,
že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:
 
09.01.17 8:00 15:00
10.01.17 8:00 15:00
11.01.17 8:00 15:00
12.01.17 8:00 15:00
13.01.17 8:00 14:00
18.01.17 8:00 24:00
20.01.17 8:00 14:00
24.01.17 8:00 15:00
25.01.17 8:00 24:00
26.01.17 8:00 24:00
27.01.17 8:00 14:00
30.01.17 8:00 15:00
31.01.17 8:00 24:00
 
 
Žiadame Vás, aby ste sa v uvedenom čase nezdržiavali v okolí strelnice.


Za správnosť: čat. Jozef Januš, správca strelnice
Telefón: 0903-820841