Prevod hnuteľného majetku Mesta Rajec - KIA RIO

Autor: Slavomir Kalma, 07.04.2016
 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod hnuteľného majetku Mesta Rajec
 
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- osobné motorové vozidlo značka KIA RlO, typ DC, VIN KNEDC241256248l88,rok výroby 2005, farba biela, so všetkým príslušenstvom a výbavou
Dátum prevodu: - 07.10.2015
Nadobúdateľ:
- R.D.I.AUTO s.r.o., Dlhá ulica, Žilina, IČO: 36403059
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2015/281