D č.2 ÚPM - II. Výkresová časť

Autor: Miroslav Bros, 06.12.2011