Plán kontrolnej činnosti

Autor: Miroslav Bros, 30.11.2011
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022.pdf (58 kB)
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021.pdf (148 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.pdf (298 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.pdf (755 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.pdf (654 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.pdf (655 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.pdf (656 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.pdf (653 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.pdf (430 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.pdf (558 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.pdf (548 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.pdf (621 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.pdf (563 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.pdf (563 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.pdf (467 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.pdf (386 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.pdf (386 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013.pdf (171 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2013.pdf (169 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2012.pdf (189 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2012.pdf (190 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2011.pdf (167 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2011.pdf (196 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2010.pdf (200 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2010.pdf (196 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2009.pdf (170 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2009.pdf (113 kB)