Autor: Miroslav Bros, 23.12.2013
naspäť
 
ŠPORTOVÝ KLUB  - ISKRA - TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
      Z iniciatívy športovcov pána Kohna, Wirghu a Čerňanského bolo 3. júla 1930 zvolané prvé riadne valné zhromaždenie, ktorého sa v klubovej miestnosti v mestskom hostinci zúčastnilo podľa zápisu asi 50 ľudí. Tu bolo zvolené prvé predstavenstvo klubu. Predseda pán Viliam Kohn, hlavný jednateľ a tréner pán Michal Wirgha, zapisovateľ pán Gustáv Pihler a ďalších 13 členov výboru.
       Prvou úlohou výboru bolo vybudovanie ihriska na "Dolných Pieskoch". Teraz je tam parkovisko ND Žilina. Potom začali s vlastnou činnosťou, futbalovými tréningami a zápasmi. Hráči a členovia výboru ŠK si vlastnými silami upravili futbalové ihrisko za 1 a ½ mesiaca.
        Okrem futbalistov mal športový klub aj sekciu "Wolleyball", ktorí mali ihrisko na dvore Mešťanskej školy na námestí, teraz budova Mestského úradu. Bol to teda od samého začiatku klub športový a nie iba futbalový. Športový klub Rajec bol prijatý do Československej asociácie fotballovej dňa 28. februára 1931. V tom čase mal klub 1 družstvo dospelých a 1 družstvo dorastencov vo futbale. ...viac informácií
Galérie archívnych fotgrafií Športového klubu
Telocvičné jednoty OROL a SOKOL
 Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria   Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria  Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria
Futbalový klub Rajec
 Futbalový klub Rajec - fotogaléria Futbalový klub Rajec - fotogaléria   Futbalový klub Rajec - fotogaléria  Futbalový klub Rajec - fotogaléria
Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec
 Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria   Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria  Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria
Československá spartakiáda 1955 - 1985
 Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria   Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria  Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria
TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel
- Odbor turistiky a Odbor ZRTV
 TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria   TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria  TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria