Návrh VZN, dodatkov k VZN a smerníc Mesta Rajec

Autor: Slavomir Kalma, 06.05.2013