Prijaté všeobecne záväzné nariadenia

Autor: Slavomir Kalma, 20.11.2012