Návrh všeobecne záväzných nariadení

Autor: Slavomir Kalma, 16.08.2012