Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Vojtova a park na ul. Bystrickej v Rajci

Autor: Slavomir Kalma, 28.05.2012
zverejnené: 28.05.2012    
Výzva - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác s názvom - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Vojtova a park na ul. Bystrickej v Rajci".
Príloha:
1. Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Vojtova a park na ul. Bystrickej v Rajci
2. Výkaz výmer - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Vojtova a park na ul. Bystrickej v Rajci
3. Situácia - rozsah prác - ul. Vojtová
4. Situácia - rozsah prác - park na ul. Bystrickej