Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
Vážení rodičia,
podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na účet školy, bude využitá na podporu vzdelávania a podporu telovýchovy a športu. 
 
Vyzývame Vás, poukážte aj Vy podiel zaplatenej dane z príjmu svojim deťom! 
 
Kópiu vyhlásenia odovzdajte na materskej škole, ktorú navštevuje Vaše diet'a. Bez tohoto vyhlásenia nebude možné platbu identifikovať.
 
Tlačivá sú editovateľné.  
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa