PRACOVNÁ DOBA
 
pondelok
8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
utorok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
streda 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
štvrtok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
piatok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
 
 
Tel./fax:  041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 20 67
Mobil:  0910 909 049, 0910 923 575
 
 
ZAMESTNANCI:
 Mgr. Tomáš Stránský   vedúci
 041/ 542 20 67
 0910 909 049
 tomas.stransky@rajec.sk
 Zuzana Ščasná  referát kultúry
 041/ 542 47 04
 0918 774 084
 zuzana.scasna@rajec.sk
 Eva Pekná    referát kultúry
 041/ 542 47 03
 0910 923 575
 eva.pekna@rajec.sk
 Jaroslav Kopera  referát kultúry
 041/ 542 47 03  
 Alena Turancová  kultúrny dom
0905 822 344  
 
 
Predmetom činnosti organizácie je najmä:

    a) organizovanie a koordinovanie kultúrno-spoločenských aktivít iniciovaných zriaďovateľom,
    b) spolupráca s miestnymi záujmovými organizáciami, združeniami, klubmi, školami, školskými 
        zariadeniami, jednotlivcami, podnikateľmi a pod.,
    c) vykonávanie informačnej, propagačnej a vydavateľskej činnosti, zabezpečenie informácií
        o meste a regióne pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta,
    d) realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,
    e) prevádzkovaniemestského múzea, mestskej knižnice, videostrediska a iných kultúrnych objektov v meste,
    f) podieľanie sa na ochrane a uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry.
 
Prenájom nebytových priestorov
- Kultúrny dom; Klub dôchodcov; Veľká zasadačka MsÚ; Malá zasadačka MsÚ ...viac informácií (tu)

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa