Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Wirgha R., Náležinský K., Prilepok M., Linetová L.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Wirgha Richard
VŠZP, a. s.,
Banská Bystrica
Listová zásielka 07.09.2023 25.09.2023 07.09.2023
Náležinský Kamil
HeyPay, s. r. o.,
Bratislava
Listová zásielka 08.09.2023 25.09.2023 08.09.2023
Prilepok Marek
Celsius Network LLC et al., Irvine, CA
Listová zásielka 08.09.2023 25.09.2023 08.09.2023
Linetová Lucia
Okresný súd
Žilina
Doporučená listová zásielka do vlastných rúk 08.09.2023 25.09.2023 08.09.2023
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa