Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Zábojník Ľ., Wirgha R., Uhlárik S.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Zábojník Ľudovít
Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy
Listová zásielka 10.05.2023 25.05.2023 10.05.2023
Wirgha Richard
Dezirkshaupt mannschaft Innsbruck, Austria
Oznámenie o uložení zásielky 10.05.2023 25.05.2023 10.05.2023
Uhlárik Stanislav
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 10.05.2023 25.05.2023 10.05.2023
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa