Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rusnák D., Huljak M., Kasman S., Hromada J., Pastierčin A., Murárik P., Baránek V.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Rusnák Dušan
Okresný úrad Gelnica, 
katastrálny odbor
Listová zásielka
13.03.2023  29.03.2023  15.03.2023 
 
Huljak Martin
VÚB, a. s.,
Poprad
Listová zásielka
13.03.2023 29.03.2023 15.03.2023
Kasman Stanislav
Krajský úrad
v Bratislave
Oznámenie o uložení zásielok 13.03.2023
29.03.2023 15.03.2023
Hromada Jozef
Krajský súd
v Bratislave
Oznámenie o uložení zásielok 13.03.2023 29.03.2023 15.03.2023
Pastierčin Andrej
Generaql Wash, s. r. o.,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielok 13.03.2023 29.03.2023 15.03.2023
Murárik Peter
UNION, zdr. poisťovňa
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielok 13.03.2023 29.03.2023 15.03.2023
Baránek Vladimír
UNION, zdr. poisťovňa
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielok 13.03.2023 29.03.2023 15.03.2023
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa