Informačný podcast Mesta Rajec - marec 2023

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci marec 2023


V súvislosti s výraznou úsporou po rekonštrukcii mestského úradu uvažuje vedenie Rajca o využití fotovoltických panelov aj na ďalších mestských budovách. Zámerom je znížiť ich energetickú spotrebu. V prvej fáze sa musí najskôr uskutočniť overenie možností a potenciálu striech na verejných budovách z hľadiska teoretickej kapacity a umiestnenia fotovoltických panelov. Druhá fáza by pokračovala posúdením statických možností - nosnosti striech, a reálnym zhodnotením potenciálu, kde, koľko a s akou kapacitou. Následne bude zámer prerokovaný mestským zastupiteľstvom. Ďalej je potrebné vysúťažiť zhotoviteľa a zabezpečiť montáž panelov. Podľa primátora Petra Hanusa, na príprave projektu intenzívne pracujú. O ďalších podrobnostiach vás budeme informovať.


Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na februárovom zasadnutí komunitný plán sociálnych služieb. Bol vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách, a tiež s ohľadom na národné priority rozvoja v tejto oblasti, pričom berie do úvahy miestne podmienky, potreby a špecifiká. Ide o strategický dokument na obdobie rokov 2023 až 2030, zameraný na postupný rozvoj sociálnych služieb v meste. Analyzuje stav a úroveň sociálnych služieb poskytovaných obyvateľom mesta, hodnotí potreby občanov odkázaných na sociálne služby a navrhuje ciele a opatrenia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných služieb. Je to otvorený a živý materiál, ktorý bude reagovať na zmeny a potreby celej komunity v meste, na meniace sa legislatívne, materiálne, finančné a personálne prostredie.


Občania Rajca už niekoľko mesiacov čakajú na doplnenie prístrešku na presunutej autobusovej zastávke na Kostolnej ulici smerom na Žilinu. V lete minulého roku premiestnili označník tejto zastávky, spôsobila ho úprava dopravného určenia plochy na Kmeťovej ulici, kde vzniklo 26 parkovacích miest. V tomto roku sa zrealizuje druhá etapa, a to osadenie prístrešku. Z dôvodu šírky miesta nie je vhodné osadiť autobusový prístrešok, ktorého stĺpy by zasahovali do priestoru chodníka. Aktuálne hľadajú zhotoviteľa konštrukcie prístrešku, ktorý bude ukotvený do obvodovej steny mestskej krytej tržnice s odvodnením do dažďového zvodu budovy.


Mestská knižnica Rajec vám ponúka svoje služby už 98 rokov. V roku 2021 prešla kompletnou rekonštrukciou nielen priestorov, ale obnovou prešiel aj celý knižničný fond. Okrem jeho omladenia pre vás pripravili aj online katalóg či spravovanie si svojho čitateľského konta. Začal sa mesiac marec, ktorý je už tradične venovaný knihám. Mestská knižnica pripravuje počas tohto mesiaca niekoľko podujatí. Počas celého marca sa môžete bezplatne zaregistrovať na celý rok bez ohľadu na vek. Platí to nielen pre nových záujemcov, ale aj už aktívnych čitateľov. Začiatkom marca pasovali prvákov za čitateľov knižnice na podujatí, kde sa hravou formou zoznámili s jej úlohou a fungovaním, a hlavne si mohli sami zapožičať knižku domov. Nezabudli ani na obľúbené zážitkové čítanie pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl, ktoré napomáha pri rozvoji a vzdelávaní detí a súčasne prispieva k zvýšenému záujmu o čítanie.


Zo štatistík kriminality Ministerstva vnútra vyplýva, že mladiství spáchali počas roka 2022 na území Slovenska celkom 2 418 trestných činov. S cieľom zapojiť sa do preventívnych aktivít zameraných na minimalizáciu trestnej činnosti mladých, mesto Rajec a Mestská polícia v Rajci uskutočnili v dňoch 21. a 22. februára prednášku s názvom Trestná zodpovednosť mládeže. Zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka Katolíckej spojenej školy a žiaci Základnej školy na Lipovej ulici. Mesto Rajec a mestská polícia sa pokúsili všetkým zúčastneným priblížiť problematiku trestnej zodpovednosti, vyvolať diskusiu na danú tému, napomôcť k správnemu rozhodovaniu počas krízových situácií a prispieť k riešeniu problému kriminality mládeže v spoločnosti.


Máme za sebou prvý ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Frivaldského prírodovedná ilustrácia. Je pomenovaná po rajeckom rodákovi Jánovi Frivaldskom, významnom prírodovedcovi európskeho formátu. Do Základnej umeleckej školy prišlo viac ako 2 240 prác z viac ako 110 škôl. Nie je to však iba o počte. Práce, ktoré mala odborná porota možnosť hodnotiť, sa vyznačovali vysokou úrovňou kvality a výtvarného podania. Potvrdil sa predpoklad, že na Slovensku je veľké množstvo výtvarne nadaných detí. Nás mimoriadne teší, že medzi toľkými dielami sa nestratili ani práce žiakov rajeckej školy. V kategórii do 7 rokov získala v zoologickej ilustrácii 1. mesto Nelka Zadňančinová, v kategórii 8 až 11 rokov bola v botanickej ilustrácii na 2. mieste Nina Tabačková a rovnako v botanickej ilustrácii uspeli aj na 3. mieste Mária Šáleková v kategórii 12 až 15 rokov a Margaréta Macková v kategórii nad 16 rokov. Výstavu víťazných diel si mohli obyvatelia a návštevníci Rajca pozrieť v priestoroch mestskej radnice do konca februára.


Gymnázium Rajec v spolupráci s mestom zorganizovalo úspešný 17. ročník krajského kola súťaže v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku, určenej pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Vo veľkej zasadačke mestského úradu sa stretla stovka hostí, priaznivcov umenia. Celkovo diváci videli 30 súťažných vystúpení žiakov a učiteľov z rôznych kútov Žilinského kraja. O kultúrny zážitok sa okrem súťažných vystúpení postaral aj amatérsky divadelný súbor Gymnázia v Rajci. Bodku za podujatím dali úradujúce majsterky sveta v mažoretkovom športe – žilinský súbor Diana so žiačkou gymnázia Rajec Viktóriou Čelkovou. Prehľad víťazov a postupujúcich nájdete v marcovom vydaní mesačníka Rajčan. Na celoslovenskom kole tejto súťaže v Košiciach získala žiačka IV. A triedy rajeckého gymnázia Margaréta Macková krásne druhé miesto.


Darilo sa aj mladej džudistke z Rajca Lare Žuffovej, ktorá súťaží za klub TJ Mladosť Žilina. V Martine na druhom kole Turnaja olympijských nádejí v džude pre oblasť Sever, na ktorom sa zúčastnilo 179 pretekárov zo 17 klubov z celého Slovenska, získala 3. miesto. Je to jej už druhý úspech v tejto sezóne.


Nezaháľajú ani malí šachisti z Rajca a zbierajú jeden úspech za druhým. Fantastické je tretie miesto pre ZŠ Lipová z Majstrovstiev Slovenska 4-členných zmiešaných družstiev žiakov základných škôl v zrýchlenom šachu v Bratislave. Medzi ďalšie úspechy patria štyri medaily z Novoročného šachového turnaja v Banskej Bystrici alebo dve medaily zo 4. turnaja Talent v Liptovskom Mikuláši. Po dvojročnej pandemickej prestávke sa v januári rozbehol seriál náborových turnajov Grand Prix mládeže Slovenského šachového zväzu. Deti sa zúčastňujú vyhlásených šachových turnajov a postupne zbierajú body za umiestnenia. Vo februári sa rozbehla aj Školská online liga. Je to seriál deviatich online turnajov pre družstvá žiakov základných škôl, ktorý vyvrcholí v júni. Prvé kolo sa konalo 16. februára, zúčastnilo sa ho 46 škôl, tím ZŠ Lipová sa umiestnil na 4. mieste. Viac informácií nájdete na www.sachrajec.sk.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec, ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v apríli 2023.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa