Pozvánka na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky Rajec dňa 23.2.2023 - členovia komisie

Komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec

Rozdeľovník:

Mgr. Róbert Augustín
Ing. Daša Blažeková
Ing. Juraj Jasenovec
Radoslav Kadurik
Ján Kavec
Martin Matejka
Ján Pekara
Ing. Peter Pekara
Mgr. Zuzana Polačková, MA, PhD.
Anna Poljačková
Bc. Marta Repková
Mgr. Michal Šupka
Ing. Zuzana Žideková                                                                                          

                                                                                                        V Rajci dňa 09.02.2023

 

Pozvánka

 

            Predseda Komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01  RajecVás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2023 (štvrtok) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci s nasledovným programom:

  1. Úvod, privítanie, členov komisie
  2. Pohovor s uchádzačmi výberového konania
  3. Vyhodnotenie výberového konania
  4. Záver

 

                                                                                         Ing. Zuzana Žideková

                                                                           predseda komisie pre výberové konanie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa