Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Wirgha R., Uhláriková A., Valjent E., Rusnák D.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Wirgha Richard
365.bank, a.s.,
Bratislava
Listová zásielka 20.01.2023 06.02.2023 20.01.2023
Uhláriková Andrea
VŠZP, a. s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka 20.01.2023 06.02.2023 20.01.2023
Valjent
Erik
Okresný súd,
Trenčín
Oznámenie o uložení zásielky
20.01.2023 06.02.2023 20.01.2023
Rusnák Dušan
VŠZP, a. s.,
pobočka Čadca
Oznámenie o uložení zásielky 20.01.2023 06.02.2023 20.01.2023
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa