Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konané dňa 12.1.2023

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec, 2.1.2023
 

POZVÁNKA 

 
    Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 12.1.2023 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke MsÚ na medziposchodí MsÚ Rajec
 
Program:
1. privítanie a poďakovanie starej komisii
2. schválenie programu
3. kontrola čerpania pridelených dotácií a vyhodnotenie spolupráce s mestom Rajec za rok 2022
4. vyhodnotenie podaných žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023
5. oboznámenie sa s plánom akcií na rok 2023
6. diskusia
         
S pozdravom
 
 

                Radoslav Kadurík, v.r.

                    predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa