TSMR: Sprístupnenie verejného priestranstva pre zimnú údržbu

Vážení spoluobčania,

Technické služby mesta Rajec, žiadajú občanov, aby z dôvodu prebiehajúceho zimného obdobia, zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Žiadame občanov, aby parkovali svoje vozidlá na vyhradených parkovacích miestach, prípadne vo dvoroch a garážach. V opačnom prípade nebude možné vykonať bezpečný prejazd a údržbu cez neprístupné miesto alebo môže hroziť vznik škody na odstavených vozidlách.

Taktiež žiadame občanov, aby pred a ani po vyčistení miestnej komunikácie nevyhadzovali sneh zo svojich dvorov na cestu!

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

 

Ing. Gustáv Mucha, konateľ TSMR Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa