Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Líška T., Staškovanová D., Surová J., Potyš P., Hricko J., Zábojník Ľ - 2x)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
 Líška Tomáš
VŠZP, a. s.,  Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 16.11.2022  02.12.2022 16.11.2022
Staškovanová, Ing. Dana VŠZP, a. s.,  Žilina Listová zásielka 16.11.2022 02.12.2022 16.11.2022
Surová Jana
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2022  05.12.2022 18.11.2022
Potyš Peter VŠZP, a. s.,  Martin Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2022  05.12.2022
 
18.11.2022 
Hricko Ján
Krajský súd
v Trenčíne
Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2022 05.12.2022 18.11.2022
Zábojník Ľudovít
Úrad práce, soc. vecí a rodiny,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2022 05.12.2022 18.11.2022
Zábojník Ľudovít
Úrad práce, soc. vecí a rodiny,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2022 05.12.2022 18.11.2022
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa