Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Potyš P., Macáková L., Náležinský K., Veselá J.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Potyš Peter
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 14.11.2022  30.11.2022 14.11.2022
Macáková Lenka
Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s.,
Nitra
Listová zásielka 14.11.2022 30.11.2022 14.11.2022
Náležinský Kamil
Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s.,
Nitra
 Listová zásielka  14.11.2022  30.11.2022  14.11.2022
Veselá Janka
365. bank, a. s.,
Bratislava
 Listová zásielka 14.11.2022  30.11.2022  14.11.2022 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa