Informačný podcast Mesta Rajec - november 2022

 
Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci november 2022

 

Mestu sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 340-tisíc eur na revitalizáciu vnútroblokov. Jeden je na sídlisku Sever medzi Smrekovou a Ružovou ulicou, druhý medzi bytovými domami na Ulici 1. mája a Obrancov mieru. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi. Na sídlisku Sever začnú práce ešte tento rok, na vnútrobloku 1. mája až budúci, z dôvodu blížiacej sa zimnej údržby. Počas rekonštrukcie bude na tomto mieste obmedzené parkovanie, následkom čoho by došlo pred zimou k zahusteniu parkovania na okolitých uliciach.


Po úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov začalo mesto Rajec vo februári tohto roka s realizáciou projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu. Tento cieľ bolo možné dosiahnuť len realizáciou viacerých opatrení ako zvýšenie tepelného odporu obalových a výplňových konštrukcií budovy či systémom vykurovania, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie. Rekonštrukcia zahŕňala zateplenie obvodového plášťa stropu najvyššieho podlažia budovy a stropu suterénu, výmenu všetkých výplňových konštrukcií za okná a dvere najvyšších štandardov, inštaláciu nového systému vykurovania napájaného tepelnými čerpadlami v kombinácii s fotovoltickými panelmi a novovybudovanými rozvodmi vykurovania k vykurovacím telesám v celej budove. Pridanou hodnotou realizovanej stavby je debarierizácia hlavného vstupu.


V septembri sa na katedre bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl uskutočnil štvordňový odborný kurz s názvom Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana, ktorého účelom bolo zvyšovať pripravenosť verejnej správy. Jedným z prezentujúcich bolo aj mesto Rajec. Primátor Milan Lipka uviedol prednášku na tému Civilná ochrana na úrovni samosprávy. Hlavná časť jeho prezentácie bola zameraná na legislatívne povinnosti mesta súvisiace s krízovým riadením a reálne príklady riešenia rôznych krízových situácií. Vzhľadom na prežité skúsenosti z ostatných rokov v rámci pandémie či súčasnej energetickej núdze bolo nielen čo prezentovať, ale aj podeliť sa o riešenie mnohých otázok krízových situácií, s ktorými sme sa donedávna stretli.


Extrémizmus v spoločnosti sa v súčasnosti stáva témou, ktorej venujú pozornosť nielen médiá a odborníci, ale aj laická verejnosť. Vyvoláva ju najmä fakt, že niektorí jednotlivci alebo skupiny bez zábran používajú fyzické násilie či hrozbu použitia násilia s cieľom obmedziť, potláčať, znemožniť výkon základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, vierovyznaním, sexuálnou orientáciou či príslušnosťou k spoločenskej triede. Mesto Rajec v spolupráci s odborom prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline zorganizovalo v októbri preventívnu aktivitu s názvom Extrémizmus v spoločnosti. Zúčastnili sa jej študenti 1. až 4. ročníka Gymnázia v Rajci a žiaci 8. až 9. ročníka Katolíckej spojenej školy a Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci – celkom 280 študentov a žiakov. Obsahom preventívnej aktivity bol príhovor primátora mesta, divadelné predstavenie na tému extrémizmus v spoločnosti, odohrané hercami rajeckého ochotníckeho súboru Kožkár, prednáška lektora odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra a následná diskusia s účastníkmi preventívnej aktivity.


Mesto Rajec pracuje v tomto období na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb. Ide o strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo zákona o sociálnych službách. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám nášho mesta a potrebám jeho občanov. Snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v komunitnom pláne sociálnych služieb. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale aj pre všetkých obyvateľov mesta. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri dotazníkovom prieskume, ktorý zmapuje vaše potreby, názory, očakávania v oblasti sociálnych služieb a pomôže nám nastaviť sociálne služby tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Dotazník je anonymný a výsledky prieskumu budú použité pre potreby spracovania komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rajec. Do prieskumu je možné zapojiť sa prostredníctvom online dotazníka, ktorý nájdete na webovej stránke www.rajec.info, prípadne vyplnením dotazníka priamo na Mestskom úrade v Rajci vo vstupnej hale. Prieskum sa koná do 20. novembra tohto roku.


Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, medu a prác detí sa konala od 2. do 4. októbra v priestore mestskej tržnice v spolupráci s mestom Rajec. Veľký priestor umožnil deťom vystaviť väčšie množstvo prác, návštevníkom dal väčšiu voľnosť pri prehliadke a organizátorom viac priestoru na aranžovanie. Výhodou novej tržnice oproti veľkej zasadačke MsÚ bolo chladné prostredie, ktoré umožnilo udržať dlhšie čerstvé exponáty náchylné na vädnutie. 29 organizovaných aj neorganizovaných záhradkárov vystavovalo 275 vzoriek svojich vlastných výpestkov ovocia, zeleniny, kvetov a iných rastlín či plodov. Bol to veľký úspech, veď záhradkári napriek dlhotrvajúcemu nepriaznivému septembrovému počasiu priniesli na výstavu to najzaujímavejšie, čo sa im podarilo vypestovať. Včelári z Rajca upútali návštevníkov výstavy informáciami a historkami sprevádzajúcimi procesy získavania medu.


Po dvoch rokoch, počas ktorých pandemická situácia znemožnila konanie vrcholných šachových mládežníckych podujatí, sa v septembri konali v gruzínskom letovisku Batumi majstrovstvá sveta v klasickom šachu mládeže do 8, 10 a 12 rokov. Sme veľmi radi, že po naozaj ťažkých bojoch, rozpačitom začiatku, zato finiši ako zo šachových učebníc sa našej hráčke Timei Haásovej podarilo v konkurencii 101 hráčok z celého sveta obsadiť so 7,5 bodmi vynikajúce 13. miesto v kategórii dievčat do 12 rokov. Počas jedenástich kôl podľahla len dvom súperkám z Kazachstanu a Ruska, remizovala s ďalšími súperkami z Kazachstanu, Gruzínska a Ruska a porazila šesť súperiek: z Kórey, Indie, Arménska, Srí Lanky, Kazachstanu a Turecka. Vo výsledkovej listine je dokonca prvou hráčkou z krajín kontinentálnej Európy po mladých šachistkách z tradičných šachových ázijských veľmocí.


V utorok 4. októbra sa v CVČ Žilina konali školské majstrovstvá okresu Žilina v zrýchlenom šachu, na ktorých malí šachisti zo ZŠ Lipová ovládli kategórie mladších žiakov a doslova prevalcovali domácich hráčov. Alex Vereš zo IV.B zvíťazil v kategórii mladších žiakov a Nina Haásová zo IV.A nemala konkurenciu v kategórii mladších žiačok. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 60 detí. Pri tejto príležitosti by sme pozvali všetkých priaznivcov tejto hry na 16. ročník podujatia Šachový kráľ mesta Rajec, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. decembra v sále Kultúrneho domu.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v decembri 2022.

 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa