Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2022

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia,

športové kluby a cirkvi na rok 2022

 
 
      Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 107/2021 zo dňa 2.12.2021, zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci zo dňa 8.2.2022, rozhodnutím primátora a žiadostí jednotlivých športových a nešportových klubov boli prerozdelené finančné prostriedky z dotácie rozpočtu Mesta Rajec nasledovne:

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa