Verejná vyhláška - Začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa