Informačný podcast Mesta Rajec - júl/august 2022

 
 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci júl 2022

 

Stavebné práce na športovej hale už skončili, ale samotná kolaudácia si vyžaduje trochu viac času ako bežné stavby. Navyše je potrebné ešte zrealizovať práce potrebné k presunu zastávky a zriadeniu parkoviska. Tieto sa predĺžili z dôvodu nestabilnej situácie na stavebnom trhu, ceny neustále stúpajú a mesto sa s tým potrebuje vysporiadať, aktualizovať rozpočty a vykonať ďalšie úkony. Kým bude z pôvodnej tržnice parkovisko, predajné stánky dočasne premiestnia do areálu cirkevnej školy, následne už na svoje miesto do haly. Ak sa nič výnimočné nestane, toto zrealizujú v priebehu letných mesiacov. V čase prípravy tohto podcastu je už ukončené obstarávanie zhotoviteľa parkoviska, čaká sa na posledné vyjadrenie z Okresného úradu. Práce by sa mali realizovať na prelome júla a augusta.


Realizácii parkoviska bude predchádzať presun autobusovej zastávky v smere do Žiliny ku športovej hale, na pôvodné miesto. To znamená, že zastávku presunú ešte v júli. Na jej novom mieste dovtedy zrekonštruujú chodník ako nástupnú plochu a namaľujú vodorovné dopravné značenie. 


Na jar sa začali práce na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole na Lipovej ulici. V súčasnosti sú prerušené, pretože tak ako pri každej stavebnej zákazke v súčasnosti, ani túto zhotoviteľ nevie zrealizovať za pôvodne dohodnutú cenu. Mesto rokuje o možnosti navýšiť rozpočet, potrebuje to mať ale zo strany dodávateľa podložené do posledného centu, musí preukázať reálny nárast cien. „Aj keď chápem zložitú situáciu na stavebnom trhu spôsobenú nárastom cien energií, pohonných hmôt, vojnou..., primárne musím hájiť záujmy mesta, preto sú rokovania so zhotoviteľmi náročné, a to obsahovo, ale najmä časovo. Preto poprosím ešte chvíľu strpenia s multifunkčným ihriskom, určite ho dokončíme, či už to bude so súčasným zhotoviteľom, alebo budeme zvyšné práce nanovo obstarávať. Zostávajúce práce sú na tri týždne, len musíme mať vydiskutované financovanie,“ povedal k tejto téme primátor Rajca Milan Lipka.


Mesto Rajec získalo ocenenie – Najlepšia inovácia v kraji za projekt oživenia mestského pivovaru. V Žiline sa prednedávnom uskutočnil 14. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2022. Mesto Rajec bolo nominované s projektom Mestského pivovaru – oživenia tradície varenia mestského piva v Rajci zo 16. storočia a budovania značky, a to v kategórii regionálny rozvoj. Žiaľ stala sa chyba, keď získal ocenenie „prvý nealkoholický pivovar na Slovensku“. Touto cestou sa zatiaľ v Rajci neuberajú, pri príležitosti Ladislavských hodov pripravili nové pivo – Sväto Ladislavský špeciál. Mohli ste si ho kúpiť na Ladislavských hodoch, prípadne je dostupné v predajni s nápojmi na Sládkovičovej ulici.


21. júna 2022 sa poslanci zišli na plánovanom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci.

Okrem iných bodov sa zaoberali aj návrhom Dodatku č. 3 k VZN o určení výšky príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Tento návrh rieši zmenu finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v ZŠ a MŠ z dôvodu zvýšenia cien potravín. Výška réžie ostáva nezmenená. Navrhovaný dodatok jednomyseľne schválili. Poslancom bol predložený aj návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022, ktorý po krátkej diskusii mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo.

V interpeláciách predniesli poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci rôzne pripomienky a návrhy, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia MsÚ. Poslancov zaujímalo napríklad:

- pokračovanie prác na výstavbe multifunkčného ihriska,
- plocha na parkovanie pri MŠ na Mudrochovej ul.,
- zrušenie niektorých pieskovísk v meste,
- vybudovanie turisticko-informačného centra v budove radnice,
- zverejňovanie objednávok a faktúr na webovom sídle mesta,
- asfaltovanie cesty smerom na Skotňu a pod.
V júni tohto roku sa na pozvanie starostu partnerského mesta Krnov Tomáša Hradila zúčastnil primátor Rajca Milan Lipka a náčelník MsP Rajec Adrian Begáň Medzinárodnej konferencie prevencie kriminality, organizovanej partnerským mestom Krnov a Ministerstvom vnútra Českej republiky. 

Počas otvorenia vystúpil  s úvodným slovom primátor Rajca, ktorý poďakoval za pozvanie a vzájomné posilňovanie spolupráce, väzieb, zbližovanie občanov, inštitúcií, organizácií oboch partnerských miest v duchu vzájomnej pomoci, priateľskej spolupráce, pričom vyzdvihol význam prevencie kriminality v každodennom živote obyvateľov miest a obcí. Na konferencii vystúpil aj náčelník mestskej polície Rajec, ktorý informoval o platnej legislatíve, cieľoch, úrovniach, štruktúre a organizácii prevencie kriminality v SR a o vývoji kriminality v rokoch 2017-2021. V druhej časti svojho vystúpenia predstavil aktivity mesta Rajec a mestskej polície v oblasti prevencie kriminality, ktoré sú zamerané na jednotlivé vekové kategórie občanov a návštevníkov mesta.  


V spolupráci mesta Rajec a Združenia obcí Rajecká dolina sa od roku 2006 separuje komunálny odpad aj v našom meste. Niektorí obyvatelia triedia odpad od prvých dní, iní stále nevedia, ako majú triediť a do ktorej nádoby patrí konkrétny druh odpadu. V roku 2021 sa z takmer 2 500 ton vyprodukovaného komunálneho odpadu v Rajci, vytriedilo iba 804 ton, čo je necelých 32 %. Aj toto číslo hovorí o tom, že by sme mali začať viac rozmýšľať o tom, či správne nakladáme s odpadmi vyprodukovanými v našich domácnostiach. 


Delegácia členov ZO SZPB sa 28. mája zúčastnila na pietnej spomienkovej udalosti v Rajeckých Tepliciach časť Poluvsie pri príležitosti 80. výročia akcie Anthropoid. Tejto spomienkovej slávnosti sa zúčastnila aj vládna delegácia na čele s premiérom Eduardom Hegerom, poslanci NR SR, primátorka mesta Rajecké Teplice, starostovia z okolitých obcí a ďalší hostia. Pri tejto príležitosti odhalili na rodnom dome kpt. Jozefa Gabčíka pamätnú tabuľu pripomínajúcu výročie tejto udalosti.


Rajecké mažoretky Kordovánky priniesli z Majstrovstiev Európy v Chorvátsku niekoľko cenných kovov.Seniorky so svojím tancom Hady končia skončili s bronzovými medailami na krku a získali titul II. vicemajster Európy. V kategórii veľkých formácií získali juniorky, zverenkyne Tatiany Janekovej a Viktórie Bielikovej, zlato a titul majsteriek Európy. Seniorský mix s témou Vypni mobil a ži!, ktorý vytvorila a trénovala Petra Cibulková, rozburácal celú halu a seniorky odišli bronzové s titulom II. vicemajster Európy. Seniorky získali v kategórii veľkých formácií v silnej konkurencii ešte štvrté miesto s choreografiou Tatiany Janekovej, ktorá stvárňuje rozdielnosti medzi ľuďmi. 


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v septembri 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa