Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Pastierčinová M., Koperová M., Kučerová A., Rýpal P., Pekarová M., Tabaček D.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Pastierčinová Margita
Okresný úrad
Dolný Kubín, katastrálny odbor
Listová zásielka 20.06.2022 06.07.2022 20.06.2022
Koperová Marcela
JUDr. Jaromír Pavlík, súdny exekútor Ružomberok
Listová zásielka 20.06.2022 06.07.2022 20.06.2022
Kučerová
Anna
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Trenčín
Oznámenie o uložení zásielky  20.06.2022  06.07.2022  20.06.2022
Rýpal
Peter
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 20.06.2022   06.07.2022 20.06.2022 
Pekarová Miroslava
Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s., Nitra
Listová zásielka  20.06.2022 06.07.2022  20.06.2022
Tabaček
Daniel
Sociálna poisťovňa, a. s.
Listová zásielka 20.06.2022   06.07.2022 20.06.2022 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa