Informačný podcast Mesta Rajec - jún 2022

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci jún 2022

 

Ako každý rok, aj tento vzniklo na cestách počas zimnej údržby množstvo výtlkov. Na komunikáciách, ktoré spravuje mesto Rajec, už opravy zrealizovali. Na niektorých to bolo dosť zložité, pretože už by si vyžadovali komplexnú obnovu, ako napríklad na Fučíkovej ulici. Na takúto opravu však musíme ešte počkať, pretože momentálne na to nie je priestor v rozpočte mesta.

Opravu už má za sebou aj mestský rozhlas, ktorý nefungoval niekoľko mesiacov. Primárny problém bol v zariadení umiestnenom na mestskom úrade, toto bolo kompletne obnovené. Stále však evidujeme nejaké problémy s reproduktormi, napríklad na Bystrickej a Vojtovej ulici, priebežne sa budú vymieňať aj tie.


Strategický dokument – koncepcia dopravy v našom meste, ktorý sa pripravuje, bude riešiť najmä najväčší problém, ktorý v súvislosti s dopravou máme, a to je parkovanie. „To bol aj dôvod, prečo sme dali takýto dokument spracovať Žilinskej univerzite. Koncepcia navrhne napríklad vytvorenie parkovacích miest, zjednosmernenie niektorých ulíc ako opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať v najbližších rokoch, alebo aj vybudovanie záchytných parkovísk, parkovacieho domu, atď., ako opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať z dlhodobého hľadiska. Naším cieľom je vytvoriť podmienky na parkovanie obyvateľov a navrhnúť riešenia nie od zeleného stola. Aj preto týmto návrhom predchádzala rozsiahla analýza dopravných návykov, rôzne sčítania, dotazníky a prieskumy, vyhodnotené boli aj poslanecké návrhy,“ povedal k novej koncepcii dopravy primátor Rajca Milan Lipka.


Rajec má viac ako 56-tisíc metrov štvorcových zelených verejných plôch a v týchto dňoch sa začalo s ich letnou údržbou. Prvé kosenie bolo zvládnuté bez problémov, najprv sídliská, detské ihriská, plochy pri hlavnej ceste či Turbína, posledné sa kosili cintorín a okrajové časti. Okrem kosenia pracovníci Technických služieb mesta presadili živé ploty a vysadili množstvo kvetov, napríklad na Kostolnej ulici kvôli prehľadnosti a bezpečnosti na tejto frekventovanej ceste. Okrem toho dávame do pozornosti webovú či facebookovú stránku Technických služieb, kde sa dozviete o novinkách, voľných pracovných pozíciách či službách, ktoré poskytujú. Jednou z nich je prenájom plošiny, samozrejme, s obsluhou, ak potrebujete napríklad inštalovať fotovoltické panely na strechu, vyčistiť odkvapy a podobne.


V sociálnom podniku Technické služby mesta Rajec (TSMR) nastala od 1. mája 2022 zmena na poste konateľa, ktorým sa stal Gustáv Mucha. Jeho hlavným cieľom je viesť podnik tak, aby bol sebestačný a konkurencieschopný. Keďže ide o sociálny podnik, za rovnako dôležité považuje aj poskytovanie prospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti v zmysle získania určitých benefitov pre zamestnancov, ktorí tu nájdu pre nich vyhovujúcu prácu. Ide o zamestnancov, ktorí si doposiaľ nemohli nájsť vhodné zamestnanie pre svoje znevýhodnenie. Gustáv Mucha bol v rokoch 2010 až 2019 poslancom Mestského zastupiteľstva v Rajci. Počas tohto obdobia bol členom niekoľkých komisií – na ochranu verejného poriadku, výstavby a životného prostredia i finančnej komisie.


Naplno sa rozbehli aj práce na rekonštrukcii mestského úradu.V čase uzávierky tohto podcastu už je osadená veľká časť radiátorov, vymenená časť okien, zateplený strop suterénu, pracuje sa na vybudovaní kotolne a rozvodov tepla. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy. Dôvodom sú tiež vysoké účty za elektrinu, keďže budova bola doteraz vykurovaná elektrickými konvektormi. Realizáciou projektu mesto dosiahne výrazné úspory na spotrebe elektrickej energie na vykurovanie budovy mestského úradu. V roku 2021 zaplatilo mesto za elektriku približne 74-tisíc eur, na tento rok odhadujú faktúru vo výške asi 125-tisíc eur.


Záverečný účet mesta Rajec za rok 2021, výsledok hospodárenia a použitie zostatku finančných prostriedkov, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom zasadnutí 28. apríla tohto roku. V apríli vykonala zmluvná audítorka audit mesta za predchádzajúci rok. Overovala ročnú účtovnú závierku, záverečný účet vrátane individuálnych účtovných závierok rozpočtových organizácií a predložila kladné stanovisko nezávislého audítora. Výsledkom rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov, je prebytok v celkovej výške viac ako 474-tisíc eur. Celé znenie záverečného účtu mesta Rajec nájdete na stránke www.rajec.info.


Populárne preteky na horských bicykloch v Rajeckej doline Medvedí okruh začnú v sobotu 18. júna písať svoju druhú štvrťstoročnicu. Tá začína zmenou organizátora, ktorým sa stalo občianske združenie Medveďák, ale je to len nový názov pre tím organizátorov pretekov sústredený okolo ich iniciátora a zakladateľa Jara Stupňana. Ten sa podieľal na všetkých doterajších ročníkoch. Názov občianskeho združenia je Medveďák a nie Medvedí okruh preto, lebo v budúcnosti by radi pripravili aj iné preteky s iným názvom z oblasti ďalších voľnočasových aktivít. Na tohtoročný Medveďák pozývajú v sobotu 18. júna do prekrásnej Porubskej doliny nielen bajkerov, ale aj širokú verejnosť.


Pri Pamätníku oslobodenia na Námestí SNP sa konalo 28. apríla spomienkové stretnutie obyvateľov mesta pri príležitosti pamiatky oslobodenia Rajca a okolitých obcí v Rajeckej kotline. Spomienku zorganizovalo mesto v spolupráci s miestnou Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Zúčastnili sa jej vedúci predstavitelia mesta na čele s primátorom ako aj prizvaní hostia spolu so zástupcami a členmi ZO SZPB. Osobitne potešila účasť detí z materských škôl pôsobiacich v Rajci a ostatných prevažne starších obyvateľov. O hudobný sprievod sa postarali žiaci zo ZUŠ Rajec. Tradícia pripomenutia si pamiatky na deň oslobodenia Rajca sa po mnohých rokoch opäť vrátila a našla porozumenie u predstaviteľov mesta. Rajec a všetky obce Rajeckej kotliny boli oslobodené v dňoch 29. a 30. apríla 1945.


V sobotu 14. mája zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žilina obvod – Rajec rybárske preteky Rajecký dúhak pre deti a dospelých v love pstruha dúhového na vodnej nádrži Košiare Rajec. Začínalo sa už o 8. hodine a končilo na pravé poludnie. Pretekov sa zúčastnilo celkom 138 rybárov, z čoho bolo 16 detí vo veku od 10 do 14 rokov. Prišlo aj veľa divákov. Vo veľmi vyrovnaných pretekoch sa lovil pstruh, ktorého aktivita stúpala so zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou. V kategórii detí zvíťazil Samuel Nečeda, medzi dospelými získal zlato Emanuel Haviar. Prémiovú cenu za najväčšiu rybu dlhú 42 centimetrov dostal Martin Kopera. Aj napriek tomu, že víťazom sa nemohol stať každý, ani jedno dieťa neodchádzalo domov s prázdnymi rukami.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v júli 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa