Mesto Rajec: Zoznam daňových dlžníkov k 18.5.2022

Zoznam daňových dlžníkov

 

    Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2021, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 €.

Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2021, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1 600,00 €.

 

Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 18.05.2022.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa