Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Mičuda Z., Rybárik M., Gáborová I., Prílepok M., Poláček V.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Mičuda Zdenko
JUDr. Jaromír Pavlík, súdny exekútor, Ružomberok
Listová zásielka 11.05.2022 27.05.2022 11.05.2022
Rybárik Marek
VšZP, a.s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka 11.05.2022 27.05.2022 11.05.2022
Gáborová Ivana
Úrad práce, soc. vecí a rodiny, pracovisko Vrútky
Oznámenie o uložení zásielky

11.05.2022

27.05.2022 11.5.2022
Prílepok Marek
VšZP, a.s.,
pracovisko Prievidza
Oznámenie o uložení zásielky

11.05.2022

27.05.2022 11.05.2022
Poláček Vladimír
VšZP, a.s.,
pracovisko Čadca
Oznámenie o uložení zásielky

11.05.2022

27.05.2022 11.05.2022
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa