Informačný podcast Mesta Rajec - máj 2022

 
 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci máj 2022

 

Sociálny podnik Technické služby mesta Rajec má od mája nového konateľa.Petra Kardoša, ktorý odchádza na nové pôsobisko späť do súkromnej sféry, nahradil Gustáv Mucha. Možno ho poznáte ako poslanca z jeho predošlého pôsobenia v Mestskom zastupiteľstve Rajec. Nového riaditeľa viac predstavíme v najbližšom vydaní mesačníka Rajčan.


V apríli sa začali práce na rekonštrukcii mestského úradu, zatiaľ prebiehajú podľa plánu. Za jeho budovou to vyzerá, ako keby tam mali sklad stavebniny, ale je to spôsobené nedostatkom a rastúcimi cenami stavebných materiálov, preto je čo najviac materiálu naskladneného už na stavenisku. Stropy suterénu sú už kompletne zateplené, buduje sa kotolňa a nové rozvody tepla. Pracovníci, ani klientske centrum zatiaľ neboli nejako výrazne obmedzení. Keď sa budú realizovať rozvody tepla v jednotlivých kanceláriách, dôjde aj k obmedzeniu služieb úradu. O každej dôležitej zmene však budeme informovať v dostatočnom predstihu.


Na konci februára ukončila v poliklinike fungovanie chirurgická ambulancia.Vedenie mesta to vníma ako jeden z najakútnejších problémov. Spoločne s bývalým chirurgom MUDr. Křížom a majiteľom ortopedickej ambulancie MUDr. Knapcom hľadajú možnosti a riešenia, ako ambulanciu čím skôr obsadiť. „Žiaľ, doplácame na slovenský systém zdravotníctva. Keď už aj bol záujem, dohoda stroskotala na zdravotných poisťovniach. Nejdem zbytočne zachádzať do hĺbky, pracujeme aj naďalej na vyriešení tohto problému. Verím, že v blízkej dobe bude chirurgia v poliklinike opäť fungovať,“ povedal k tejto téme primátor Rajca Milan Lipka.


Oddelenie kultúry a športu pokračuje vo svojich víziách upevňovania tradícií v Rajci, preto bolo jasnou voľbou aj stavanie mája. Postavili ho poslednú aprílovú sobotu na námestí. Na pódiu sa predstavili hudobné skupiny a folklórne súbory. Podujatie dopĺňal malý tradičný trh, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Občerstvenie ponúkali gastro stánky, v prevádzke je už aj letná terasa, ktorú si budeme môcť užívať aj počas nasledujúcich letných mesiacov. Za to, že námestie v Rajci zdobí máj vďačíme v prvom rade Cenzuálnemu spolumajiteľstvu Rajec a taktiež firme Drevodom Rajec, ktorá strom pripravila do podoby vychádzajúcej z tradičného stavania májov na dedinách. Technické služby mesta sa postarali o prípravu miesta, prevoz a ostatné technické záležitosti.     


Mestská knižnica v Rajci, ktorá je komunitným a vzdelávacím priestorom pre verejnosť, opäť pripravila dvanásť podujatí pri príležitosti marcového Mesiaca kníh. Prvú tematickú časť tvorili stretnutia pre deti z materských škôl, kde sa dozvedeli základné informácie o fungovaní a význame knižnice. Ako po minulé roky, chvíle v knižnici patrili aj malým prvákom. V marci mali možnosť stať sa čitateľmi, za ktorých boli právoplatne a slávnostne pasovaní. Ďalší typ podujatia bol určený pre žiakov tretích ročníkov, ktorí sa zúčastnili podujatia Zážitkové čítanie. Spoznávanie sveta kníh a dôležitosť čítania je u detského čitateľa dlhodobým cieľom.


Mestské múzeum v Rajci má 30 rokov. Svoju históriu začalo písať v roku 1992. O rok neskôr bola verejnosti sprístupnená národopisná a prírodovedná expozícia, mapujúca špecifiká týchto vedných odborov naprieč celou Rajeckou dolinou. Práve pri príležitosti 30. výročia založenia múzea pripravujú niekoľko vzdelávacích podujatí pre žiakov a študentov rôznych vekových kategórií, zameraných na tradičnú odevnú kultúru a jej premeny v prostredí folklorizmu. Okrem týchto podujatí bude ako prvý realizovaný výskum so seniormi na tému odevná kultúra Rajca.


Žiačka štvrtého ročníka Základnej umeleckej školy v Rajci Kvetoslava Macková dosiahla mimoriadny úspech na 7. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka, ktorú organizovalo Konzervatórium Žilina. Vo svojej kategórii sa umiestnila na prvom mieste, získala aj cenu za mimoriadnu interpretáciu ľudovej piesne a aj cenu za mimoriadnu interpretáciu detskej umeleckej piesne. Stala sa najúspešnejšou speváčkou v celej súťaži. O klavírny sprievod sa postarala Eva Rajtárová a získala  mimoriadnu cenu.

Prihlášky do Základnej umeleckej školy v Rajci na školský rok 2022/2023 môžete posielať elektronicky do 12. júna 2022. Viac informácií na webovom sídle školy.


V okresnom kole Biologickej olympiády v odbore zoológia sa darilo žiakovi 9. A triedy Katolíckej spojenej školy v Rajci Petrovi Martinkovičovi, ktorý získal prvé miesto. Aj keď sa niečo podobné čakalo, pretože obhájil prvé miesto už po niekoľkýkrát, nezaspal na vavrínoch a svojou pracovitosťou, nadšením a oduševnením nechal všetkých účastníkov olympiády za sebou. Veríme, že sa mu bude dariť aj v krajskom kole. Podľa prieskumu neziskovej organizácie INEKO, ktorá hodnotí úspešnosť škôl v rámci celého Slovenska, skončila KSŠ ako najlepšia základná škola Rajeckej doliny.


Do prác v rámci Dňa Zeme sa opäť zapojili aj zamestnanci mesta Rajec. Tradične čistili pred hlavnou sezónou náučný chodník Okolím Rajeckého hradu. Skupina zamestnancov vyrazila 29. apríla na trasu chodníka s cieľom vyzbierať všetko, čo znehodnocuje tento projekt. Do pripravených vriec zbierali plechovice, rôzne druhy plastových obalov, sklenené fľaše, papierové vreckovky či iný odpad. Spolu ho bolo okolo 300 litrov. Pozitívnou správou je, že turisti využívajú pripravené koše a snažia sa rešpektovať vytvorené podmienky. Bohužiaľ, sú však aj iní, ktorí to vidia po svojom a vyhadzujú odpad po trase.


Po viac ako dvojročnej prestávke sa v sobotu 2. apríla uskutočnil jubilejný 15. ročník podujatia Šachový kráľ mesta Rajec. Účasť šachistov predbehla očakávanie organizátorov. V turnaji A – pre hráčov do 14 rokov – hralo celkom 76 detí. V turnaji B ďalších 26 starších a skúsenejších šachistov. U všetkých bolo vidieť po dvoch rokoch online hrania obrovskú chuť zahrať si „naživo“. Našlo sa aj zopár päťročných šachových nadšencov. Dobrou správou je vysoká účasť detí z Rajca, bolo ich celkom 13. Pre väčšinu z nich to bol prvý šachový turnaj v živote a vôbec sa v konkurencii detí z veľkých šachových klubov nestratili.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v júni 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa