Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rybárik M., Rusnák D., Náležinský M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Rybárik Miroslav
Dôvera, zdr. poisťovňa,
Nitra
Listová zásielka

28.04.2022

16.05.2022 28.04.2022
Rusnák Dušan
VŠZP, a.s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka

28.04.2022

16.05.2022 28.04.2022
Náležinský Michal
JUDr. J. Kabáč,
súdny exekútor, Námestovo
Oznámenie o uložení zásielky

28.04.2022

16.05.2022 28.04.2022
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa