Informačný podcast Mesta Rajec - január 2022

 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci január 2022

 

Podľa hodnotenia primátora Milana Lipku patrí medzi najdôležitejšie aktivity minulého roka vybudovanie klientskeho centra na mestskom úrade. Podľa dát z vyvolávacieho systému, od 20. septembra do 28. decembra tu vybavili približne 2 700 klientov. V roku 2021 založili mestský podnik – Technické služby mesta Rajec. Spolu s ostatnými spoluvlastníkmi polikliniky zazmluvnili nového správcu a schválili prípravu rekonštrukcie polikliniky. Aj minulý rok rekonštruovali chodníky a spevnené plochy. Nové povrchy majú ulice Kostolná, Jabloňová, Ružová, Orgovánová, Janka Kráľa a Sama Chalupku, celkom nový chodník je aj na evanjelickom cintoríne. Rok 2021 si môžeme pamätať aj vďaka tomu, že začala rekonštrukcia 30 rokov rozostavanej športovej haly.


Uplynulý rok bol úspešný aj z pohľadu organizovania kultúrnych podujatí. Covidová situácia a opatrenia tejto oblasti neprajú, napriek tomu sa podarilo zorganizovať množstvo pekných akcií – Rajecké kultúrne leto, Rajecký športový deň, preteky v cestnej cyklistike, Rajecké letné kino pod hviezdami, Rajecký jarmok a Rajecký maratón, ale aj mnohé ďalšie podujatia, ktoré urobili Kultúrne leto 2021 nezabudnuteľným. Napriek covidovým opatreniam sa do Rajca podarilo prísť aj Mikulášovi, ktorý prešiel celé mesto, aby rozdal balíčky a potešil malých i veľkých.


V roku 2021 mesto získalo aj viacero dotácií a eurofondov. Práve vďaka týmto prostriedkom bolo možné zreštaurovať pamätník SNP či Trojičný stĺp, začala aj výstavba nového multifunkčného ihriska. No a aj vďaka prostriedkom, ktoré sa podarilo získať v roku 2021, budeme v tomto roku realizovať projekty ako sanácia vlhkosti mestského múzea či zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Samotná rekonštrukcia bude riešiť zateplenie obvodového plášťa, ako aj strechy a stropov suterénu. Vymenia sa okná, zrekonštruuje schodisko, ktoré je v zlom stave. Pribudne tiež rampa pre imobilných, čo je podmienkou poskytnutia eurofondov. V celom objekte sa v rámci projektu zmení systém vykurovania, ktoré je v súčasnosti elektrické, po novom to budú tepelné čerpadlá a fotovoltika.


Od januára tohto roku začal nový spôsob zberu odpadov z rodinných domov, kde každá domácnosť dostala svoj vlastný kontajner na komunálny odpad. Niektoré aktivity už v meste zrealizovali, či už je to evidencia triedeného zberu, možnosť zberu plastov, plechoviek a tetrapakov spolu a ich zber od prahu dverí. Teraz prišlo na rad zavedenie zberu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov od prahu dverí. Podľa primátora mesta je odpadové hospodárstvo na Slovensku dosť mizerne riadené. Štát nás núti viac separovať, a ak neseparujeme dostatočne, platíme. Dlhú dobu štát túto agendu vo vzťahu k samosprávam neriešil a prijatie potrebných opatrení odkladal. No a naraz tu máme v priebehu krátkej doby sankcie za nízku mieru separovania, ktoré sa každým rokom zvyšujú, ako aj zavedenie zberu kuchynského odpadu či zálohovania PET fliaš a plechoviek.


Jedným z dôvodov, prečo zmenu systému zberu od prahu dverí pri rodinných domoch zaviedli, je aj takzvaná „odpadová turistika“. Tá, hrozí aj pri bytových domoch. Preto mesto začalo budovať kryté a uzamykateľné stojiská na kontajnery na sídliskách, najprv na sídlisku Juh na ulici Fullova, pokračovať budú v tomto roku. Jednotlivé opatrenia optimalizácie odpadového hospodárstva na seba nadväzujú, na to, aby zaviedli všetky naraz nie sú financie. Hlavnou úlohou na sídliskách je zosúladiť systém zberu triedeného aj zmesového odpadu.


Mestské zastupiteľstvo v Rajci schválilo v decembri  na svojom zasadaní okrem iných uznesení aj zrušenie denného stacionára v Domove vďaky. Zriadenie tohto stacionára poslanci schválili ešte v roku 2013, napriek snahe a prezentácii občania mesta neprejavili záujem o takýto druh sociálnej služby, preto riaditeľka Domova vďaky navrhla zrušenie denného stacionára. Poslanci tento návrh jednomyseľne odsúhlasili. Poslanci zobrali na vedomie aj rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením a následne sa zaoberali dôležitým dokumentom pre mesto – návrhom viacročného rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2022 – 2024. Po krátkej diskusii navrhovaný rozpočet schválili.


Príslušníci Mestskej polície Rajec riešili počas uplynulého roka 62 priestupkov proti verejnému poriadku, ktorý bol narušovaný osobami pod vplyvom alkoholu, najmä na Námestí SNP a na priľahlých uliciach. Zasahovať museli aj 6. decembra počas príchodu Mikuláša do mesta, kedy dvaja muži z obce Ďurčiná značne pod vplyvom alkoholu vzbudzovali verejné pohoršenie. Obaja dostali pokutu v blokovom konaní.


Minulý rok sa realizovaním už 5. etapy reštaurovania fasády skončila kompletná obnova fasády Kostola sv. Ladislava v Rajci. Venovala sa juhozápadnej fasáde a západnému vstupu. Po ukončení výtvarne najbohatšej južnej fasády nasledovala časť, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako veľmi jednoduchá, ale, ako zatiaľ všetky etapy, skrývala aj ona svoje prekvapenia. Na tejto časti fasády sa nezachovali žiadne fragmenty podstrešného šablónového pásu ani nárožného kvádrovania. Po skúsenostiach z predošlých etáp pristúpili k rovnakému postupu ako na už hotových častiach. Po odstránení časti hmôt omietok pomocou sanačnej frézy, aby sa vymodelovala plocha a imitovala tak ručné spracovanie, boli omietky doplnené a povrch zagletovaný, pretože pôvodné renesančné omietky boli remeselne spracované hladením.


Rajecké gymnázium oslávilo 65. rokov. Pri vstupe do tohto vzdelávacieho zariadenia vás privítajú slová: Vzdelanie – brána do života. Vyjadrujú víziu školy, ktorá dáva učiteľom pocit zmysluplnosti, zodpovednosti a sily pokračovať v práci i v podmienkach, ktoré nie sú optimálne. „Pevne dúfam, že i naďalej dokážeme viesť našich žiakov tak, aby srdcom a rozumom boli dôstojnými nasledovníkmi predošlých generácií,“ povedala riaditeľka rajeckého gymnázia Henrieta Melišová.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť vo februári 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa