Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Surová J., Svarinská M., Rýpal P., Turzová M., Pekarová M. - 3x, Balcerová M., Tabaček F.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Surová
Jana
Prvá stavebná sporiteľňa, Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky

25.01.2022

10.02.2022 25.01.2022
Svarinská Mária
Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 25.01.2022 10.02.2022 25.01.2022
Rýpal Peter
NN,
Bratislava
Listová zásielka 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Turzová Michaela
NN,
Bratislava
Listová zásielka 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Pekarová Miroslava
VÚB Generali, dôchodcovská spoločnosť, Bratislava
Listová zásielka 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Balcerová Martina
VŠZP,
pobočka Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Tabaček František
OO PZ,
Trnava
Oznámenie o uložení zásielky 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Pekarová Miroslava
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie o uložení zásielky 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Pekarová Miroslava
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie o uložení zásielky 25.01.2022 10.02.2021 25.01.2022
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa