Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (66 adresátov)

Mesto Rajec - Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
 
 
V Rajci 23.11.2021
 
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
    Mesto Rajec oznamuje nižšie uvedeným občanom s trvalým pobytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 06.05.2020 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

    Listovú zásielku si môžu menované osoby prevziať v budove Mestského úradu Rajec, v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16:00 hod
 
    Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
 
 
Alena Uríková
vedúca organizačno administratívneho oddelenia
 

Vyvesené dňa: 23.11.2021
Zvesené dňa:   09.12.2021


Zoznam 66 adresátov, nájdete v PDF súbore:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa