Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Valjent E., Špánik M., Brezáni A., Grofik M., Sihlovec R.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Valjent Erik
Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor Žilina
Oznámenie o uložení zásielky

11.11.2021

29.11.2021 11.11.2021
Špánik
Marcel
Dôvera,
zdr. poisťovňa,
Nitra
Oznámenie o uložení zásielky 12.11.2021 29.11.2021 12.11.2021
 Brezáni Anton
Dôvera,
zdr. poisťovňa,
Nitra
Oznámenie o uložení zásielky 12.11.2021 29.11.2021 12.11.2021
 Grofik Marek
Okresní soud v Ostravě, ČR
Oznámenie o uložení zásielky 15.11.2021 01.12.2021 15.11.2021
 Sihlovec Roman
VŠZP,
pobočka Žilina
Listová zásielka 15.11.2021 01.12.2021 15.11.2021
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa