Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kovanda T., Grofik M., Turzova M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Kovanda Tomáš
VŠZP, a. s.
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky

03.09.2021

20.09.2021 03.09.2021
Grofik Marek
VŠZP, a. s.
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 02.09.2021 20.09.2021 02.09.2021
Turzová Michaela
VŠZP, a. s.
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 03.09.2021 20.09.2021
03.09.2021
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa