Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021 + (PHSR ŽSK 2021 +)

 
 

    Do Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ v Rajci, Nám.SNP 2/2, 015 22 Rajec, č. dverí 4.

 

 

Zverejnené: 30.8.2021

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa