Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (66 adresátov)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 

Oznámenie o uložení zásielky

 

V Rajci 24.08.2021

 

      Mesto Rajec oznamuje nižšie uvedeným občanom s trvalým pobytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 24.08.2021 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Listovú zásielku si môžu menované osoby prevziať v budove Mestského úradu Rajec, v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16:00 hod

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.


Alena Uríková

       vedúca organizačno administratívneho oddelenia

 

Zoznam občanov (priezvisko a meno):

Balcer Ľubomír

Balcer Martin

Balcer Pavol

Balcerová Martina

Baránek Vladimír

Botošová Magdaléna

Badžgoň Anton

Ďurigová Gabriela

Ftáčik Ladislav

Grofik Marek

Harčar Juraj

Heeks Monika

Horníková Dominika

Hricko Ján

Huliak Marián

Hulin Pavol

Chen Haihua

Kasman Stanislav

Kašjak Ivan

Klinec Jozef

Klinec Rastislav

Kocian Stanislav

Kordiš Tomáš

Kosterová Anna

Košík Michal

Kovanda Richard

Kovanda Tomáš

Kovandová Adriána

Kučerová Anna

Kuľka Viktor

Lednický Radoslav

Lukáč Anton

Maceášik Jaroslav

Mičech František

Mihálová Helena

Murárik Peter

Mičuda Zdenko

Mieresová Mária

Náležinský Michal

Németh Marian

Pauliny Ján

Pauliny Jozef

Pauliny Matúš

Paulíny Peter

Paulinyová Mária

Pekara Vojtech

Poláček Michal

Poláček Vladimír

Poláček Vladimír

Rusnák Dušan

Rybárik Anton

Rýpal Peter

Šomšáková Ema

Skladaná Petra

Skupeň Peter

Surová Jana

Staškovanová Dana

Škorová Natália

Španik Marcel

Tabaček František

Tabaček František

Turzová Michaela

Uhlárik Stanislav

Veliký Pavol

Veselá Janka

Wirgha Richard

 

 

Vyvesené dňa: 24.08.2021

 

Zvesené dňa :  09.09.2021

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa