Rozhodnutie o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimarné vzdelávanie na šk. rok 2021/2022

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa