Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kašjak, Špánik, Brundza, Surová)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 

Priezvisko

meno

Zásielka od

/odosielateľ)

Označenie zásielky

Zásielka uložená od

Zásielka uložená do

Oznam zo dňa

Kašjak

Ivan

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Nitra

Listová zásielka

26.03.2021

12.04.2021

26.03.2021

Špánik

Marcel

NN životná poisťovňa, Bratislava

Listová zásielka

26.03.2021

12.04.2021

26.03.2021

Brundza

Jaroslav

Okresný súd Banská Bystrica

Oznámenie o uložení zásielky

26.03.2021

12.04.2021

26.03.2021

Surová

Jana

Prvá stavebná sporiteľňa, Bratislava

Oznámenie o uložení zásielky

01.04.2021

16.04.2021

01.04.2021

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa