Dlžníci k 31.12.2020 - fyzické osoby

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2020, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 € :

 

Dlžník fyzická osoba

Adresa

Druh dane

Dlžná suma v €

Ing. Milan Bárdy

Jasenové 176

Daň z nehnuteľnosti

186,94

René Blaho

Kolónia 2163/13, Martin

Daň z nehnuteľnosti

272,20

Jozef Bucha

Hollého 215/62, Rajec

Komunálny odpad

211,32

Cibuľová  Irena

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

638,52

Čanda Václav

Moyzesova 907/9, Rajec

Daň z nehnuteľnosti, pes, komunálny odpad

3 866,81

Hanuliaková Jana

Športová 298/4, Rajec

Komunálny odpad

315,18

Lingešová Iveta

Kmeťova 650/2, Rajec

Komunálny odpad

308,77

Matovicsová Terézia

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

319,28

Oláhová Renáta

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

195,51

Radič Ľubomír

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti

531,34

Radič Ľudovít

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

189,23

Radičová Marcela

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad, pes

528,50

Rolinčin Štefan

Lipová 157/6, Rajec

Komunálny odpad

172,02

Rolinec Štefan

Hollého 198/45, Rajec

Komunálny odpad

176,14

Svetlá Viera

Jánošíkova 562/58, Rajec

Komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, pes                    

410,59

 

 

Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 10.2.2021.

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa