Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška (Balcerová, Rýpal, Tabaček)

MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
 zásielka od
 (odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Balcerová Martina Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Žilina Listová
zásielka
17.12.2020 04.01.2021 17.12.2020
 Rýpal  Peter UNION, zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
Listová
zásielka
18.12.2020 04.01.2021 18.12.2020
 Tabaček  František
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca
Oznámenie o doručení zásielky
21.12.2020 07.01.2021 21.12.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa