Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT

pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec

 

Rajec 19.11.2020

 

POZVÁNKA

 

            Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční

dňa 1.12.2020 (t.j. utorok) o 16.00 hod v miestnosti č. 4 na oddelení kultúry a športu

 

Program:

 

  1. predstavenie plánu akcií mesta na rok 2021
  2. predstavenie modelu kultúry pre nové obdobie
  3. zhodnotenie roku 2020
  4. vyhodnotenie prijatých žiadostí o dotáciu
  5. vyhodnotenie prijatých odpovedí z dotazníkov

 

           

               Ján Kavec, v.r.

               predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa