Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec 

 

 

                                                                                       Rajec, 18.11.2020

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční

 

dňa 24. novembra 2020 o 14.30 hod.,

v malej zasadačke, na 1. poschodí MsÚ Rajec.

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Jubilanti
  3. Vecná dávka pri príležitosti vianočných sviatkov
  4. Príprava podmienok pre stretávanie sa mladých ľudí odkázaných na opateru svojich rodičov a príbuzných - dotazník
  5. Čerpanie dávky v hmotnej núdzi a dávky v čase náhlej núdze v roku 2020
  6. Rôzne - pripomienkovanie Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina, aktualizácia
  7. Diskusia

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Zuzana Žideková, v.r.

                                                                                                   predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa