Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Bohucký, Grupáčová, Škorová, Linetová - 2x, Mieresová, Košík, Rýpal, Balcer P., Vavrík, Kuľka, Balcer M., Maceášik, Skupeň)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Bohucký Ivan
VŠZP, a.s.,
Bratislava
Listová zásielka 13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
Grupáčová Magdaléna
Mesto
Rajec
Listová zásielka
13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Škorová Natália
Mesto
Rajec
Listová zásielka 13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Linetová  Lucia
Mesto
Rajec
Listová zásielka 13.11.2020 30.11.2020  13.11.2020
 Mieresová Mária
Mesto
Rajec
Listová zásielka  13.11.2020 30.11.2020  13.11.2020
 Košík Michal
Mesto
Rajec
Listová zásielka  13.11.2020  30.11.2020  13.11.2020
 Rýpal Peter
Mesto
Rajec
Listová zásielka  13.11.2020  30.11.2020  13.11.2020
 Balcer Pavol
Mesto
Rajec
Listová zásielka  13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Vavrík Miroslav
Mesto
Rajec
Listová zásielka  13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Kuľka Viktor 
Mesto
Rajec
Listová zásielka  13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Balcer
Martin
Okresný súd
v Žiline
Listová zásielka  13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Linetová  Lucia
 Notársky úrad
JUDr. A. Majerčiaková
Žilina
Listová zásielka 13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Maceášik Jaroslav
 Mgr. B. Janík,
súdny exekútor
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020
 Skupeň Peter
 JUDr. M. Rišian,
súdny exekútor
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
13.11.2020 30.11.2020 13.11.2020

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa