Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rusnák D., Šomšáková E., Rýpal P. - 2x, Kordiš T.)

MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
 zásielka od
 (odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Rusnák  Dušan
VŠZP, a.s.,
Bratislava
 Listová
 zásielka
02.11.2020 18.11.2020 02.11.2020
 Šomšáková  Eva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.,
Nitra
 Listová
 zásielka
02.11.2020 18.11.2020 02.11.2020
 Rýpal  Peter
Exekútorský úrad
M. Šutiak,
Lipt. Mikuláš
 Oznámenie o uložení zásielky
03.11.2020 18.11.2020 03.11.2020
 Rýpal  Peter Exekútorský úrad
JUDr. J. Augustín,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky
03.11.2020 18.11.2020 03.11.2020
 Kordiš  Tomáš
Okresné
riaditeľstvo PZ,
Žilina
 Oznámenie o uložení zásielky
03.11.2020 18.11.2020 03.11.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa