Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T., Balcerová M., Poláček V., Kocian M., Úradnik J., Košík M., Špánik M.)

MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
 zásielka od
 (odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Kordiš  Tomáš
Ministerstvo vnútra
SR, Bratislava
 Listová
 zásielka
28.10.2020 13.11.2020 28.10.2020
 Balcerová  Martina
VŠZP,
pobočka Žilina
 Oznámenie o uložení zásielky
28.10.2020 13.11.2020 28.10.2020
 Poláček  Vladimír
 VŠZP,
pobočka Žilina
 Oznámenie o uložení zásielky
28.10.2020 13.11.2020 28.10.2020
 Kocian  Mário
VŠZP, a.s.
Bratislava
 Poštový poukaz ná výplatu
29.10.2020 16.11.2020 29.10.2020
 Úradník  Jozef
Dôvera, zdr. poisťovňa, a.s., Nitra
 Oznámenie o uložení zásielky
29.10.2020 16.11.2020 29.10.2020
 Košík  Michal
Dôvera, zdr. poisťovňa, a.s., Nitra
 Oznámenie o uložení zásielky
29.10.2020 16.11.2020 29.10.2020
 Špánik  Marcel
Dôvera, zdr. poisťovňa, a.s., Nitra
 Oznámenie o uložení zásielky
29.10.2020 16.11.2020 29.10.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa